| odwiedzin:

EWIDENCJA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Od 1 stycznia 2015


L.p. Numer umowy Kontrahent Wratość umowy Data zawarcia Obowiązuje od Obowiązuje do Przedmiot umowy
1. ODN TARGET 12600 zł 06.07.2015 10.07.2015 22.12.2015 Kurs doskonalący z języka angielskiego
2. 1/2015/2016 SZKOŁA TAŃCA BIT 48 zł/1 h 01.09.2015 01.09.2015 30.06.2016 Prowadzenie zajęć z tańca towarzyskiego
3.
4.
5.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską