| odwiedzin:

Wrzesień u Panter


JAK POWSTAJĄ KSIAŻKI? realizacja 02. – 10.05.2019r.


Dzieci powinny: wyliczyć etapy powstawania książki; wzbogacić słownictwo o zawody związane z powstawaniem książki: autor, ilustrator, składacz, drukarz; dowieść, że są różne rodzaje książek: do słuchania, czytania, dla osób niewidomych; wskazać różnicę między księgarnią, a biblioteką; wiedzieć, w jaki sposób można dbać o książki.


POLSKA TO MÓJ RODZINNY KRAJ realizacja 13 – 17.05.2019r.


Dzieci powinny: wykazać się wiedzą dotyczącą wybranych miast Polski i ich zabytkami i ciekawymi miejscami; rozpoznać symbole stolicy Polski – Warszawy: herb, znane zabytki, pomniki; rozwinąć wiedzę o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej.


RODZINA TO SKARB realizacja 20. – 31.05.2019r.


Dzieci powinny: wymienić członków swojej najbliższej rodziny i ich imiona; wyjaśnić własnymi słowami powiedzenie ,,Rodzina to skarb’’; ocenić swoje zachowanie w stosunku do swojej najbliższej rodziny; porównywać różne rodzaje rodzin – rodziny zwierząt, rodziny instrumentów muzycznych; wykazać się wiedzą dotycząca pracy zawodowej rodziców.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską