| odwiedzin:

Czerwiec u KACZUSZEK


MIESZKAŃCY ŁĄKI (3-14 czerwca)


Umiejętność ogólna: wdrażanie do interesowania się przyrodą ,poznanie niektórych owadów żyjących na łące ;kształtowanie postawy szanowania środowiska naturalnego ;usprawnienie narządów mowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne


A WAKACJE TUŻ….TUŻ…(17-28 czerwca)


Umiejętność ogólna: dzieci będą obserwowały przyrodę latem, będą dzieliły się swoimi spostrzeżeniami ,dostrzegą bogactwo barw, kształtów ,zapachów i dźwięków. Będą wyrabiać umiejętność współdziałania w zespole ,podporządkują się określonym zasadom ,regułom obowiązującym w grze ,zabawie


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską