| odwiedzin:

Zajęcia dodatkowe 2018 / 2019


Język angielski

poniedziałek, piątek

Prowadząca: nauczyciel języka angielskiego Karolina Piotrowska


"Mali Artyści"
- zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych

wtorek, czwartek od 13:00 do 14:00 Jeżyki

Prowadząca: mgr Anna Paul - nauczyciel dyplomowany
"Taniec towarzyski" - szkoła Tańca BIT

wtorek, środa

Prowadzący: Tomasz Borkowski - instruktor tańca towarzyskiego"Robotyka"

poniedziałek, piątek
Szczegółowy harmonogram zajęć:


Terapia logopedyczna
godziny
od - do
poniedziałek wtorek
14.00 - 14.30 3l-Kaczuszki 3l-Biedronki


Religia
godziny
od - do
środa czwartek
12.45- 13.00 4l- Wiewiórki 4l- Wiewiórki
13.00 - 13.30 6l- Pantery 6l- Tygrysy
13.30 - 14.00 6l - Misie 5l- Mrówki
14.00 - 14.15 3l-Kaczuszki 3l-Kaczuszki
14.15- 14.30 3l -Biedronki 3l -Biedronki
14.30 - 15.00 6l- Tygrysy 6l- Pantery
15.00 – 15.30 5l- Mrówki 6l - Misie


Taniec towarzyski
godziny
od - do
wtorek godziny
od - do
środa
12.30 - 13.00 6l - Misie 12.30 - 13.00 5l- Mrówki
13.00 - 13.30 6l- Tygrysy 13.00 - 13.30 6l- Tygrysy
13.30 - 13.45 4l- Wiewiórki 13.30 - 13.45 3l -Biedronki
13.45 - 14.15 6l- Pantery 13.45 - 14.00 3l-Kaczuszki
14.15 - 14.45 5l- Mrówki 14.00 - 14.30 6l- Pantery
14.45 - 15.00 3l -Biedronki 14.30 - 15.00 6l - Misie
15.00 - 15.15 3l-Kaczuszki 15.00 - 15.15 4l- Wiewiórki


Robotyka
godziny
od - do
poniedziałek godziny
od - do
piątek
11.30 – 12.30 6l- Pantery
12.30- 13.30 6l - Misie 12.30- 13.30 5 l- Mrówki
13.30 – 14. 30 6l- Tygrysy 13.30 – 14. 00 4l- Wiewiórki


Piłka Nożna
Od 15.10- 19.12 2018 / 10 tygodni /
godziny
od - do
poniedziałek uwagi
9.00 - 9.30 6l- Pantery Po zajęciu przechodzą do Tygrysów
9.30 - 10.00 6l- Tygrysy Po zajęciu przechodzą do Misiów
10.00 - 10.30 6l - Misie


Rytmika
godziny
od - do
wtorek
8.45 - 9.05 3l-Kaczuszki
9.05 - 9.25 3l -Biedronki
9.25 - 9.55 6l- Tygrysy
9.55 -10.25 6l- Pantery
10.25 -10.55 5 l- Mrówki
11.10 - 11.40 6l - Misie
11.40 -12.00 4l- Wiewiórki
W swojej Sali


Język angielski 2018 /2019 (ZMIANA - PAŹDZIERNIK)
godziny
od - do
środa godziny
od - do
czwartek godziny
od - do
piątek
10.30- 11.00 4 l. - Wiewiórki 10.30- 11.00 3 l.- Kaczuszki
11.00- 11.30 6l.-Pantery 11.00- 11.30 5 l.-Mrówki 11.00- 11.30 3 l.-Biedronki
11.30- 12.00 5 l.-Mrówki 11.30- 12.00 6 l.-Tygrysy
12.00 -12.30 6 l.- Tygrysy 12.00 -12.30 6 l. -Pantery
12.30 -13.00 6 l. - Misie 12.30 -13.00 6 l. - Misie
Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską