| odwiedzin:

Ramowy rozkład dnia (2017 / 2018)


3-4 latki

Radosny poranek:

* schodzenie się dzieci, zabawy na powitanie, zabawy integracyjne w kole z udziałem nauczyciela;
* czas swobodnej działalności zabawowej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań w kącikach zabaw, doskonalenie sprawności manualnej podczas zabaw konstrukcyjno-manipulacyjnych i plastycznych, rozwijanie logicznego myślenia podczas gier i zabaw;
* wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień;
* czynności samoobsługowe w łazience - utrwalanie nawyków higienicznych


I śniadanie godz. 8:15

Uczymy się bawiąc:

* zajęcia kierowane, biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
* aktywność ruchowa - zestawy zabaw ruchowych, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym;
* wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień;
* czynności samoobsługowe w łazience - utrwalanie nawyków higienicznych
II śniadanie godz. 11:00

Zabawa i relaks:

* relaksacja - słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy paluszkowe, słuchanie bajek muzycznych i literackich;
* zabawy w ogrodzie przedszkolnym, z wykorzystaniem sprzętu terenowego, spacery, zabawy ruchowe;
* czynności samoobsługowe w łazience - utrwalanie nawyków higienicznych
Obiad godz. 13:30

Ciekawe popołudnie:

* zabawy swobodne wynikające z indywidualnych zainteresowań dzieci;
* wspomaganie i korygowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przewijanych uzdolnień;
* Mamo, tato pobaw się ze mną - zabawy integrujące z udziałem rodziców, realizowanie akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM;
* zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela na powietrzu, obserwacje otoczenia przyrodniczego;
* rozmowy w kręgu - dzielenie się wrzeniami i przeżyciami minionego dnia, czynności porządkowe w sali
* pożegnanie dzieci

5-6 latki

Pogodny poranek pełen zabaw:

* zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;
* indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi (pozostałe dzieci aktywność własna).

Jesteśmy sprawni od rana:

*zestaw ćwiczeń porannych;
*czynności higieniczno - porządkowe, utrwalanie nawyków higieniczno - sanitarnych.


I śniadanie godz. 8:15

Poznajemy świat poprzez zabawę:

* zajęcia kierowane, biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
* aktywność ruchowa - zestawy zabaw ruchowych, spacery, wycieczki, gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym;
* wspomaganie i koordynowanie indywidualnego rozwoju dziecka, rozwijanie przejawianych uzdolnień;
* czynności samoobsługowe w łazience - utrwalanie nawyków higienicznych
II śniadanie godz. 11:00

Relaksacja z bajką i muzyką:

* aktywność własna dzieci, zabawy według zainteresowań;
* utrwalenie nabytych umiejętności;
* praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, posiadającym niedobory;
* zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe
Obiad godz. 13:30

W kręgu zabawy:

* spotkanie w kręgu - realizacja kampanii "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" przy współudziale rodziców;
* zabawy według zainteresowań (tematyczne, parateatralne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry dydaktyczne oraz zabawy wspólne z rodzicami);
* zabawy na powietrzu;
* czynności porządkowe;
* podsumowanie wydarzeń dnia, zbieranie propozycji, pomysłów na dzień następny;
* pożegnanie dzieci.

Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską