| odwiedzin:

Nasze przedszkole (2018 / 2019)WITAMY W BRZECHWOLANDII!!!


Witamy w bajkowym przedszkolu noszącym imię Jana Brzechwy. Nasz kolorowy budynek otoczony zielonym terenem znajduje się na osiedlu "Na Skarpie", w Toruniu.
Jesteśmy przedszkolem integracyjnym. Obecnie funkcjonuje 8 oddziałów dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat, w tym 3 oddziały integracyjne i oddział dla dzieci niewidomych i słabo widzących.


Nazwy grup dziecięcych zaczerpnięte zostały ze znanych utworów autora:
* ,,Kaczuszki" - dzieci 3 - letnie
* ,,Biedronki" - oddział integracyjny dzieci 3 – letnie
* ,,Mrówki" - dzieci 5 - letnie
* ,,Wiewiórki" - dzieci 4 - letnie
* ,,Jeżyki" oddział dzieci niewidomych i słabo widzących - dzieci 3-6 - letnie
* ,,Misie" oddział integracyjny - dzieci 6 - letnie
* ,,Tygryski" oddział integracyjny - dzieci 6 - letnie
* ,,Pantery" - dzieci 6 - letnieWykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści (psycholog, logopeda, rehabilitant wzroku, rehabilitant ruchu) i wszyscy pracownicy przedszkola stwarzają warunki do zdrowego i prawidłowego rozwoju każdego przedszkolaka, uwzględniając ich możliwości, potrzeby i zainteresowania."Tu wszystko jest możliwe, a dzieciaki są szczęśliwe!"
Budynek
TerenHol dla rodzicówSzatniaInne pomieszczeniaSala KaczuszekSala BiedronekSala MrówekSala WiewiórekSala JeżykówSala MisiówSala TygryskówSala PanterProwadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską