| odwiedzin:

Wrzesień u TYGRYSKÓW


,,Wspominamy wakacje – witamy przedszkole’’


Dzieci powinny – wymienić różne miejsca letniego wypoczynku ( Góry, Mazury, Morze Bałtyckie), poznać piękno i różnorodność krajobrazów Ojczyzny, utrwalić zasady bezpiecznego postępowania w przedszkolu ( sala, szatnia, łazienka) i poza nim( teren przedszkolny).


,,Tygryskowe zasady dobrego zachowania’’


Dzieci powinny- znać swoje prawa i obowiązki, szanować prawo do zabawy i nauki, do bycia z rówieśnikami , przestrzegać umów zawartych w grupowym Kodeksie Przedszkolaka (szanujemy zabawki, zgodnie współdziałamy w zabawie, dzielimy się zabawkami, sprzątamy zabawki po zabawie, mówimy umiarkowanym głosem, bezpiecznie poruszamy się po sali i łazience.), pamiętamy o używaniu zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach.


,,Witaminy z sadu i ogrodu’’


Dzieci powinny: - prawidłowo nazywać i rozróżniać owoce i warzywa, poznać ich walory zdrowotne i smakowe, rozpoznawać je za pomocą różnych zmysłów ( dotyku, węchu, smaku, wzroku ) przestrzegać konieczności mycia ich przed spożyciem.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską