| odwiedzin:

Czerwiec u MISIÓW


W krainie muzyki. ( 3.06.2019. r. – 7.06.2019. r.)


Dzieci powinny: Kształtować wrażliwość muzyczną poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtować umiejętności matematyczne poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; rozwijać słuch fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych; rozwijać zainteresowania dźwiękami wydawanymi przez różne instrumenty oraz przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtować wrażliwość muzyczną i wyobraźnię; rozwijać zainteresowania muzyką okolicznościową; kształtować umiejętność zaznawania odpoczynku psychicznego w kontakcie ze sztuką.


Lato czeka. ( 10.06.2019.r. – 14.06.2019. r.)


Dzieci powinny: rozwijać kompetencje językowe poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych; utrwalić zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy; rozwijać myślenie logiczne poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijać spostrzeganie wzrokowe poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru; stosować nazw y dni tygodnia; tworzyć kalendarz letniej pogody; określać kierunki na kartce papieru; kształtować wrażliwość estetyczną poprzez kontakt z dziełami malarskimi.


Wakacji czas. (17.06.2019. r. – 21.06.2019. r. )


Dzieci powinny: utrwalić zasady bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych, nad wodą, w lesie, w górach; rozpoznawać znaki, symbole i piktogramy; określać głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z wakacjami; tworzyć łańcuchy skojarzeń językowych; dzielić się planami wakacyjnymi; wskazywać sposoby na podtrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy po rozstaniu z przedszkolem.


Żegnaj przedszkole! (24.06.2019. r. – 28.06.2019. r.)


Dzieci powinny: mieć świadomość, że żegnają przedszkole, a po wakacjach będą uczęszczać do szkoły, wiedzieć, jakie przedmioty pakujemy na wakacje, znać zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów, budować pozytywną motywację i nastawienie do nowej placówki edukacyjnej.


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską