| odwiedzin:

Czerwiec u MRÓWEK


,,Cała Polska czyta dzieciom”


Dzieci powinny: rozpoznawać i nazywać wybranych bohaterów bajek, uważnie słuchać czytanych opowieści, odróżniać dobro od zła, określać różne stany emocjonalne, wypowiadać się na temat treści czytanych bajek


,,Co słychać na łące?”


Dzieci powinny: nazywać i rozpoznawać niektóre owady i zwierzęta mieszkające na łące, naśladować ich sposób poruszania się oraz wydawane przez nie odgłosy, wiedzieć, że należy szanować każdą formę życia


,,Witamy lato i wakacje”


Dzieci powinny: wymienić następujące po sobie pory roku, nazwać miejsca umożliwiające wakacyjny wypoczynek, wypowiedzieć się na temat swoich wymarzonych wakacji, znać zasady bezpiecznych zabaw nad wodą, w górach, w lesie oraz w mieście i na wsi


Prowadzenie strony przy współpracy z p. Dorotą Stadnik - Burakowską